Požární prevence

 9. 3. 2020  Denisa Kolínská  aktuálně

V pondělí 2.března 2020 přišel mezi žáky naší školy na besedu s ukázkou základních požárních ochranných pomůcek velitel Hasičského záchranného sboru Milevsko npor. Lukáš Kamenský. Jednu vyučovací hodinu věnoval žákům 1. - 4. třídy a druhou žákům 5. - 9. třídy. Besedu zaměřil na informaci o hasičských záchranných sborech a sborech dobrovolných hasičů. Připomněl žákům zásady volání na tísňové linky, popis integrovaného záchranného systému a operačních středisek hasičů. Popsal také činnost záchranných sborů, v České republice jsou v Jihlavě, Zbirohu a Hlučíně. Při besedě nechyběly samozřejmě dotazy žáků, které směřovaly také k zásahům místní chyšecké zásahové jednotky JPO III. Žáci si také mohli vyzkoušet hasičskou přilbu a další pomůcky. Milevská hasičská stanice má nové požární vozidlo Tatra 815, které na konci školního roku hasiči přijedou žákům ukázat. Beseda byla poučná a žáci získali základní preventivní požární návyky.