Zápis k povinné školní docházce – aktuální informace

 25. 3. 2020  Monika Bardová  aktuálně

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví  a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu dochází ke změně v organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí v období od 1. dubna do 17. dubna 2020. 

Zápis se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále dětí, kterým byl v loňském školním roce  povolen odklad školní docházky.

Dokumenty nutné k zápisu:

Formuláře potřebné k realizaci zápisu najdete na www. zschysky.cz – sekce Dokumenty školy – Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Dále je nutno dodat kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie).

Dodání dokumentů do školy

Vyplněný a podepsaný formulář spolu s kopií rodného listu dítěte je nutné doručit do školy v období od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020.

Možnosti doručení:

  • elektronicky do datové schránky školy (zg9mkfw)
  • elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditelka@zschysky.cz (nelze jen poslat prostý e-mail)
  • poštou na adresu ZŠ Chyšky, Chyšky  96, 398 53 Chyšky
  • osobním podáním do školy v určené dny: středa 8. 4. od 9 do 12 hodin
                                                                               středa 15. 4. od 13 do 16 hodin

Zákonní zástupci budou o rozhodnutí / přijetí dítěte k povinné školní docházce informováni písemně.

Odklad povinné školní docházky

Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad školní docházky, musí škole dodat do 17. 4. 2020 následující dokumenty:

  • žádost o odklad povinné školní docházky
  • kopii rodného listu dítěte 
  • doporučení příslušného školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 Pokud se zákonnému zástupci dítěte nepodaří zajistit doporučení od školského poradenského zařízení nebo od lékaře, žádost o odklad přesto podá a doporučení doloží dodatečně (nejpozději však do 30. 5. 2020).

Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi i se zákonnými zástupci.

Děkuji všem rodičům za spolupráci v této mimořádné situaci. V případě dotazů a nejasností se obracejte přímo na mě – telefon 724 520 411, e-mail: reditelka@zschysky.cz

Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy