Znovuotevření školy

 5. 5. 2020  Denisa Kolínská  aktuálně

Vážení rodiče,


na základě rozhodnutí MŠMT se opětovně otevírají školy. Jedná se o 1. stupeň základního vzdělávání od 25. 5. 2020 a 9. třídy od 11. 5. 2020. Docházka není povinná, záleží na rozhodnutí rodičů, zda této nabídky využijí. I nadále bude pokračovat distanční vzdělávání, které budou zabezpečovat pedagogové jako doposud. Podrobné Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejích podmínkách a Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění obdrží zákonní zástupci e-mailem od třídních učitelů. Podepsání obou dokumentů je podmínkou pro přijetí žáka do školy.

 

                                                                                              Mgr. Monika Bardová, ředitelka školy