Ekoškola

 4. 9. 2017  Karolina Tvrdíková

logo_ekoskola.jpg

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. (www.ekoskola.cz)

Vzdělávací program je určen pro mateřské, základní a střední školy. Žáci, učitelé i provozní zaměstnanci  spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.

Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také v dalších 67 zemích světa a celosvětově se ho účastní  16 miliónů žáků a 1 milión pedagogů.  V současné době se jedná o nejuznávanější environmentální program na světě. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education). V České republice tento program koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

V roce 2012 jsme se stali Ekoškolou a v roce 2014 a 2016 jsme titul obhájili.

 

Ekokodex

1.       Do školy jezdíme v ekologicky šetrných prostředcích!

2.       Šetříme potravinami!

3.       Třídíme odpad!

4.       Šetříme vodou!

5.       Jsme k sobě přátelští!

6.       Úsporně větráme a svítíme!

7.       Používáme ekologicky šetrné výrobky!

8.       Udržujeme pořádek!

9.       Učíme se o přírodě , v přírodě a pro přírodu!

10.     Pečujeme o kytky a stromy a sázíme je!

 

 

Archiv