Projekty

 9. 10. 2017  Denisa Kolínská

 ŠABLONY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v celkové výši 416 906,- Kč.

Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

  •  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - čtenářská a matematická gramotnost, inkluze
  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská a matematická gramotnost, inkluze
  • Tandemová výuka na ZŠ
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je maximální podpora žáků v základní škole, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 Doba realizace projektu: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

                                                                                                              Mgr. Monika Bardová

logo.jpg

 

 

 

 

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

Od ledna roku 2017 jsme zapojeni do projektu OP VVV Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, který řídí vzdělávací centrum TEREZA a je podpořen z finančních zdrojů Evropské unie. Vytvořili jsme šestičlenný tým pedagogů. Kolegiální podpora probíhá mezi pedagogy z týmu a odehrává se v oblasti přírodovědné gramotnosti a v oblasti mentorských dovedností. Kolegiální podpora sestává zejména ze setkávání týmu pedagogů, ze vzájemných konzultací a hospitací ve výuce. Cílem je zvýšit využívání aktivizačních metod a navýšit počet hodin odučených venku v přírodě. Projekt potrvá do prosince 2018.

 logo.jpg

 

 

 

 

 

Jsme partnery projektu "Ekoškola"

logo-esf-op-vzdelavani.jpg

eu-penize-skolam.jpg

ovoce-do-skol.png

mleko.jpg

detska-prava.jpg