Projekty

 26. 9. 2018  Denisa Kolínská

 ŠABLONY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v celkové výši 416 906,- Kč.

Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:

  •  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - čtenářská a matematická gramotnost, inkluze
  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská a matematická gramotnost, inkluze
  • Tandemová výuka na ZŠ
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je maximální podpora žáků v základní škole, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 Doba realizace projektu: 1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

                                                                                                              Mgr. Monika Bardová

logo.jpg

 

 

 

 

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

Od ledna roku 2017 jsme zapojeni do projektu OP VVV Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, který řídí vzdělávací centrum TEREZA a je podpořen z finančních zdrojů Evropské unie. Vytvořili jsme šestičlenný tým pedagogů. Kolegiální podpora probíhá mezi pedagogy z týmu a odehrává se v oblasti přírodovědné gramotnosti a v oblasti mentorských dovedností. Kolegiální podpora sestává zejména ze setkávání týmu pedagogů, ze vzájemných konzultací a hospitací ve výuce. Cílem je zvýšit využívání aktivizačních metod a navýšit počet hodin odučených venku v přírodě. Projekt potrvá do prosince 2018.

 logo.jpg

 

 

 

Dotační programy Jihočeského kraje:

Rozvoj venkova a krajiny – Podpora EVVO ve školách
Dotace ve výši 26 700,- Kč byla využita na realizaci projektu Poznáváme CHKO Blanský les.


Podpora sportu – Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí
Dotace ve výši 20 000,- Kč byla využita na realizaci projektu Obnova nářadí tělocvičny.


Podpora sportu – Rekonstrukce a opravy sportovišť
Dotace ve výši 100 000,- Kč byla využita na realizaci projektu Rekonstrukce doskočiště pro skok do dálky.

jihocesky.png

 

 

 

 

Rozvojový program MŠMT:

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
Škola získala dotaci na úhradu dopravy do místa výuky plavání a zpět ve výši 39 600,- Kč.

msmt.jpg

 

 

 

 

 

Jsme partnery projektu "Ekoškola"

logo-esf-op-vzdelavani.jpg

eu-penize-skolam.jpg

ovoce-do-skol.png

mleko.jpg

detska-prava.jpg