Recyklohraní, aneb ukliďme svět

 1. 9. 2017  Karolina Tvrdíková

logo-recyklohrani.png

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Škola v průběhu školního roku získává body za zpětný odběr baterií a drobných elektrospotřebičů a za plnění úkolů. Za body si pak žáci vybírají dárky z katalogu odměn.

 

Archiv